جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
گیلان/رودسر
1,300,000,000 ريال
6,500/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
گیلان/لاهیجان
2,600,000,000 ريال
205/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
گیلان/لاهیجان
210,000,000 ريال
1,600/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
گیلان/رشت
1,000,000,000 ريال
100,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
گیلان/فومَن
6,650,000,000 ريال
19,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
گیلان/طوالش
5,010,000,000 ريال
1,670/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/طوالش
1,380,000,000 ريال
459/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
گیلان/صومعه‌سرا
60,000,000,000 ريال
400/00 m²
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
گیلان/لنگرود
600,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/رشت
650,000,000 ريال
330/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
گیلان/رشت
1,300,000,000 ريال
106/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/رشت
650,000,000 ريال
1,500/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
گیلان/رشت
1,900,000,000 ريال
1,265/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
گیلان/سیاهکل
300,000,000 ريال
4,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/رشت
2,000,000,000 ريال
800/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
گیلان/رشت
200,000,000 ريال
800/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  
گیلان/رشت
2,250,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
گیلان/فومَن
1,960,000,000 ريال
1,633/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: بنیادی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
گیلان/رشت
108,900,000,000 ريال
242/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
گیلان/رودسر
1,150,000,000 ريال
296/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
گیلان/سیاهکل
280,000,000 ريال
185/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/آستانه اشرفیه
460,000,000 ريال
234/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/سیاهکل
2,000,000,000 ريال
2,095/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی  
گیلان/رضوانشهر
1,800,000,000 ريال
4,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
گیلان/رشت
48,000,000 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
گیلان/رشت
3,230,000,000 ريال
323/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
گیلان/اَملَش
608,000,000 ريال
2,432/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/لنگرود
16,000,000,000 ريال
338/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
گیلان/سیاهکل
280,000,000 ريال
185/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/لنگرود
900,000,000 ريال
430/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
گیلان/شَفت
110,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/شَفت
110,000,000 ريال
10,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/لاهیجان
760,000,000 ريال
7,254/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری  
گیلان/بندر انزلی
19,500,000,000 ريال
487/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
گیلان/رشت
120,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/رشت
2,000,000,000 ريال
408/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
گیلان/رشت
870,000,000 ريال
1,050/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  مناسب برای: ویلاسازی  
گیلان/رودسر
3,500,000,000 ريال
50,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق، بنیادی، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram