جستجو

شرح
قیمت هر متر
قیمت کل
720 متر زمین در دماوند / تهران
متری 120,000 تومان
86 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
5,584 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 250,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,900 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
435 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,407 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
361 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
360 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,334 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
5,894 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
884 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,605 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
391 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,384 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 172,166 تومان
583 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,883 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
582 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,775 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
222 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,253 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,814 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
225 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,501 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
192 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,101 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
168 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,512 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
201 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,300 تومان
2 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
440 متر زمین در شهریار / تهران
متری 1,022,727 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
606 متر زمین در شهریار / تهران
متری 99,010 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
837 متر زمین در دماوند / تهران
متری 1,000,000 تومان
837 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
1,410 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 347,518 تومان
490 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
400 متر زمین در دماوند / تهران
متری 362,500 تومان
145 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
170 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,352,941 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
125 متر زمین در تهران / تهران
متری 480,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
86 متر زمین در تهران / تهران
متری 581,395 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
8 متر زمین در تهران / تهران
متری 62,500,000 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: برق  مناسب برای: تجاری  
3,730 متر زمین در دماوند / تهران
متری 589,812 تومان
2.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
260 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 500,000 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,060 متر زمین در دماوند / تهران
متری 198,113 تومان
210 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,000 متر زمین در ری / تهران
متری 200,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
300 متر زمین در تهران / تهران
متری 1,000,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,500 متر زمین در شمیرانات / تهران
متری 2,000,000 تومان
3 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
30 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 500,000 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
184 متر زمین در شهریار / تهران
متری 35,870 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
160 متر زمین در تهران / تهران
متری 750,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
54 متر زمین در تهران / تهران
متری 230,000 تومان
12 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  
5,800 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 20,690 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 50,000 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
5,584 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
726 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
390 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,900 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
377 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,407 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
313 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
312 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,334 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
433 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
5,884 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
765 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,608 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
339 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,383 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
440 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,883 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
505 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,774 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
361 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,774 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
361 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
325 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,252 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
293 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,814 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
366 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
325 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
325 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
312 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,100 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
273 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,511 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
326 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 7,000 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
176 متر زمین در دماوند / تهران
متری 397,727 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
195 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 717,949 تومان
140 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,000 متر زمین در ورامین / تهران
متری 20,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 85,000 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
300 متر زمین در ورامین / تهران
متری 266,667 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
330 متر زمین در تهران / تهران
متری 151,515 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
7,300 متر زمین در تهران / تهران
متری 15,068,493 تومان
110 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
2,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 11,000 تومان
22 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
13,994 متر زمین در شهریار / تهران
متری 571,674 تومان
8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,087 متر زمین در شهریار / تهران
متری 3,219,871 تومان
3.5 میلیارد تومان
نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
500 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,500,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,000,000 تومان
2 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 80,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 1,400,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 1,700 تومان
2 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
8,828 متر زمین در اسلام‌شهر / تهران
متری 11,000 تومان
97 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  مناسب برای: پلاک بندی  
230 متر زمین در تهران / تهران
متری 65,217 تومان
15 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
526 متر زمین در دماوند / تهران
متری 3,992,395 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
526 متر زمین در دماوند / تهران
متری 3,992,395 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
600 متر زمین در دماوند / تهران
متری 666,667 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
30,000 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 10,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
50,000 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 8,000 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,000 متر زمین در اسلام‌شهر / تهران
متری 250,000 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
2,100 متر زمین در شهریار / تهران
متری 380,952 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
500 متر زمین در دماوند / تهران
متری 400,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
120 متر زمین در ساوجبلاغ / تهران
متری 2,083,333 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,310 متر زمین در شهریار / تهران
متری 26,718 تومان
35 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
205 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 1,000,000 تومان
205 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
322 متر زمین در تهران / تهران
متری 652,174 تومان
210 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
190 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,894,737 تومان
550 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
840 متر زمین در دماوند / تهران
متری 500,000 تومان
420 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  مناسب برای: ویلاسازی  
87 متر زمین در تهران / تهران
متری 45,977 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
960 متر زمین در دماوند / تهران
متری 802,083 تومان
770 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
200 متر زمین در دماوند / تهران
متری 400,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
450 متر زمین در دماوند / تهران
متری 1,200,000 تومان
540 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
4,950 متر زمین در تهران / تهران
متری 909,091 تومان
4.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
360 متر زمین در تهران / تهران
متری 111,111 تومان
40 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، برج سازی، تجاری  
250 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 360,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
20 متر زمین در اسلام‌شهر / تهران
متری 125,000 تومان
3 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  
36,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 4,138,889 تومان
149 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
97,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 3,195,876 تومان
310 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
4,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 250,000 تومان
1 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
30,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 300,000 تومان
9 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
250 متر زمین در شهریار / تهران
متری 3,200,000 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
254 متر زمین در تهران / تهران
متری 267,717 تومان
68 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
1,000 متر زمین در دماوند / تهران
متری 98,000 تومان
98 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
900 متر زمین در تهران / تهران
متری 1,000,000 تومان
900 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
115 متر زمین در دماوند / تهران
متری 226,087 تومان
26 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
43 متر زمین در تهران / تهران
متری 6,279,070 تومان
270 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  
80 متر زمین در تهران / تهران
متری 4,000,000 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  امکانات: آب، برق، گاز  
2,550 متر زمین در دماوند / تهران
متری 313,725 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  
12 متر زمین در تهران / تهران
متری 12,500,000 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
12 متر زمین در تهران / تهران
متری 12,500,000 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
748 متر زمین در شمیرانات / تهران
متری 40,106,952 تومان
30 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
300 متر زمین در تهران / تهران
متری 8,000,000 تومان
2.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,500 متر زمین در تهران / تهران
متری 11,428,571 تومان
40 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ  
705 متر زمین در تهران / تهران
متری 312,057 تومان
220 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
133 متر زمین در شهریار / تهران
متری 676,692 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  
5,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 300,000 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
780 متر زمین در دماوند / تهران
متری 2,435,897 تومان
1.9 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
917 متر زمین در شمیرانات / تهران
متری 545,256 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,000 متر زمین در دماوند / تهران
متری 30,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  مناسب برای: ویلاسازی  
1,050,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,857,143 تومان
3000 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی  
300 متر زمین در دماوند / تهران
متری 800,000 تومان
240 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
2,000 متر زمین در دماوند / تهران
متری 200,000 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
600 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 300,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
400 متر زمین در تهران / تهران
متری 2,000,000 تومان
800 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
250 متر زمین در تهران / تهران
متری 3,200,000 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
3,300 متر زمین در تهران / تهران
متری 69,697 تومان
230 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
50,000 متر زمین در دماوند / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,000 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 60,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری  
200 متر زمین در دماوند / تهران
متری 5,000 تومان
1 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
11,750 متر زمین در شهریار / تهران
متری 425,532 تومان
5 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
10,600 متر زمین در تهران / تهران
متری 471,698 تومان
5 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، پاساژ، تجاری  
190 متر زمین در تهران / تهران
متری 6,052,632 تومان
1.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
3,000 متر زمین در ری / تهران
متری 40,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
190 متر زمین در تهران / تهران
متری 263,157,895 تومان
50 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
40,000 متر زمین در ورامین / تهران
متری 20,000 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,200 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 250,000 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
864 متر زمین در دماوند / تهران
متری 138,889 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
864 متر زمین در دماوند / تهران
متری 138,889 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,468 متر زمین در دماوند / تهران
متری 151,945 تومان
375 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
56 متر زمین در اسلام‌شهر / تهران
متری 464,286 تومان
26 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
180 متر زمین در ورامین / تهران
متری 555,556 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
60 متر زمین در دماوند / تهران
متری 5,000,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
120 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 4,583,333 تومان
550 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: تجاری  
115 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 4,347,826 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: تجاری  
300 متر زمین در دماوند / تهران
متری 366,667 تومان
110 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
300 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 2,000,000 تومان
600 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
207 متر زمین در تهران / تهران
متری 4,106,280 تومان
850 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
360 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,334 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
241 متر زمین در ری / تهران
متری 8,298,755 تومان
2 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
25,700 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 65,000 تومان
1.7 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
4,894 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 180,000 تومان
881 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
33 متر زمین در تهران / تهران
متری 8,181,818 تومان
270 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
2,250 متر زمین در تهران / تهران
متری 755,556 تومان
1.7 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  امکانات: آب، برق، گاز  
250 متر زمین در تهران / تهران
متری 8,800,000 تومان
2.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
44 متر زمین در شهریار / تهران
متری 6,818,182 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
1,330 متر زمین در تهران / تهران
متری 30,075,188 تومان
40 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
500 متر زمین در تهران / تهران
متری 600,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، فاقد سند  
2,700 متر زمین در تهران / تهران
متری 2,351,852 تومان
6.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
300 متر زمین در تهران / تهران
متری 2,000,000 تومان
600 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
340 متر زمین در شمیرانات / تهران
متری 10,588 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
312 متر زمین در شهریار / تهران
متری 3,205,128 تومان
1 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram