جستجو

شرح
قیمت هر متر
قیمت کل
500 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 500,000 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  
3,000 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 66,667 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
6,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 10,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 4,800 تومان
2 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,350 متر زمین در رشت / گیلان
متری 20,000 تومان
67 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: فاقد سند  
264 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 22,348,485 تومان
5.9 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
246 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 239,837 تومان
59 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
250 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 280,000 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
260 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 269,231 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 700,000 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
4,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,700,000 تومان
6.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
4,800 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 65,000 تومان
312 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  
520 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 673,077 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,034 متر زمین در رشت / گیلان
متری 96,712 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی  
400 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 17,500 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
3,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 100,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
500 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 600,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
3,200 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 100,000 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  
130 متر زمین در رشت / گیلان
متری 2,461,538 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 100,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
4,800 متر زمین در ماسال / گیلان
متری 104,167 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
5,000 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 800,000 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
750 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 18,667 تومان
14 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,500 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 24,000 تومان
36 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
11,192 متر زمین در رشت / گیلان
متری 402,073 تومان
4.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
200 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 27,500 تومان
6 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
6,325 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 2,688 تومان
17 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  
5,450 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 250,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
350 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,428,571 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
800 متر زمین در رشت / گیلان
متری 450,000 تومان
360 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
412 متر زمین در رشت / گیلان
متری 5,100,000 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
400 متر زمین در رشت / گیلان
متری 8,750,000 تومان
3.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پاساژ، تجاری  
6,500 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 20,000 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
205 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 1,268,293 تومان
260 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,600 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 13,125 تومان
21 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
100,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
19,000 متر زمین در فومَن / گیلان
متری 35,000 تومان
665 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
1,670 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 300,000 تومان
501 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
459 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 300,654 تومان
138 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
400 متر زمین در صومعه‌سرا / گیلان
متری 15,000,000 تومان
6 میلیارد تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
250 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 240,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
330 متر زمین در رشت / گیلان
متری 196,970 تومان
65 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
106 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,226,415 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,500 متر زمین در رشت / گیلان
متری 43,333 تومان
65 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
1,265 متر زمین در رشت / گیلان
متری 150,198 تومان
190 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
4,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 7,500 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
800 متر زمین در رشت / گیلان
متری 250,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
800 متر زمین در رشت / گیلان
متری 25,000 تومان
20 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  
300 متر زمین در رشت / گیلان
متری 750,000 تومان
225 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,633 متر زمین در فومَن / گیلان
متری 120,024 تومان
196 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: بنیادی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
242 متر زمین در رشت / گیلان
متری 45,000,000 تومان
10.9 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
296 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 388,514 تومان
115 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
4,200 متر زمین در صومعه‌سرا / گیلان
متری 50,000 تومان
210 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: ویلاسازی  
4,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 150,000 تومان
600 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
9,000 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 200,000 تومان
1.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
450 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 1,500,000 تومان
675 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
1,265 متر زمین در فومَن / گیلان
متری 150,198 تومان
190 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
300 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 300,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
400 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 10,000,000 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
400 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 10,000,000 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
400 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 10,000,000 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,500 متر زمین در رشت / گیلان
متری 21,333 تومان
32 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
2,000 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 75,000 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
200 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 6,000 تومان
1 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,500 متر زمین در رشت / گیلان
متری 21,333 تومان
32 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
200 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 35,000 تومان
7 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  
269 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 185,874 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
200 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 200,000 تومان
40 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
568 متر زمین در رشت / گیلان
متری 79,225 تومان
45 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  
185 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 151,351 تومان
28 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
1,122 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 4,902 تومان
6 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، گاز  
2,890 متر زمین در رشت / گیلان
متری 197,232 تومان
570 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
800 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 312,500 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
234 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 196,581 تومان
46 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
239 متر زمین در رشت / گیلان
متری 627,615 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
7,000 متر زمین در فومَن / گیلان
متری 10,714 تومان
75 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,095 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 95,465 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی  
4,000 متر زمین در رضوانشهر / گیلان
متری 45,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
500 متر زمین در رشت / گیلان
متری 9,600 تومان
5 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
323 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,000,000 تومان
323 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
2,432 متر زمین در اَملَش / گیلان
متری 25,000 تومان
61 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
458 متر زمین در اَملَش / گیلان
متری 698,690 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
250 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 100,000 تومان
25 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
600,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 80,000 تومان
48 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، تجاری  
40,000 متر زمین در شَفت / گیلان
متری 80,000 تومان
3.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
70,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 100,000 تومان
7 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
150 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 346,667 تومان
52 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
150 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 346,667 تومان
52 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
300 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,000,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
163 متر زمین در رشت / گیلان
متری 26,994 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
330 متر زمین در رشت / گیلان
متری 909,091 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
338 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 4,733,728 تومان
1.6 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
150 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 20,000 تومان
3 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 250,000 تومان
75 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 250,000 تومان
75 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 45,000 تومان
45 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
185 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 151,351 تومان
28 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
430 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 209,302 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
128 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,000,000 تومان
128 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
500 متر زمین در شَفت / گیلان
متری 130,000 تومان
65 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شَفت / گیلان
متری 11,000 تومان
11 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
10,000 متر زمین در شَفت / گیلان
متری 1,100 تومان
11 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
7,254 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 10,477 تومان
76 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری  
487 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 4,004,107 تومان
2 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
1,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 12,000 تومان
12 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
408 متر زمین در رشت / گیلان
متری 490,196 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,050 متر زمین در رشت / گیلان
متری 82,857 تومان
87 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  مناسب برای: ویلاسازی  
50,000 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 7,000 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق، بنیادی، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
3,600 متر زمین در صومعه‌سرا / گیلان
متری 36,111 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram