جستجو

شرح
قیمت هر متر
قیمت کل
720 متر زمین در دماوند / تهران
متری 120,000 تومان
86 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 500,000 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  
1,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 500,000 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
7,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 400,000 تومان
2.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
330 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 90,000 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
800 متر زمین در ملاير / همدان
متری 10,000,000 تومان
8 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 800,000 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
202 متر زمین در نور / مازندران
متری 2,227,723 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
270 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 70,000 تومان
19 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
520 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 45,000 تومان
23 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 200,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 700,000 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 700,000 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
360 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 250,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  
3,000 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 66,667 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
220 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 545,455 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
600 متر زمین در ساري / مازندران
متری 400,000 تومان
240 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
2,000 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
890 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 750,000 تومان
668 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
500 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 200,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
900 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 35,000 تومان
32 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 333,333 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
416 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
229 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
344 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
189 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
5,584 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 250,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,900 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
435 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,407 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
361 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
360 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,334 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
5,894 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
884 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,605 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
391 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,384 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 172,166 تومان
583 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
3,883 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 150,000 تومان
582 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,775 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
222 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,253 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,814 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
225 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,501 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
192 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,101 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
168 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
2,512 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 80,000 تومان
201 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  
404 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
222 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
369 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
203 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
366 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
201 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
313 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 550,000 تومان
172 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
488 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
366 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
384 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
288 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
385 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
289 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
386 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
289 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
387 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
290 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
386 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
289 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
496 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
372 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
391 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
293 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
356 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
267 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
378 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
284 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
380 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
285 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
377 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
377 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
283 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
518 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
388 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
511 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 750,000 تومان
383 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,300 تومان
2 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
300 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 283,333 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
10,170 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,081,613 تومان
11 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
440 متر زمین در شهریار / تهران
متری 1,022,727 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
606 متر زمین در شهریار / تهران
متری 99,010 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
70,000 متر زمین در جیرفت / کرمان
متری 228,571 تومان
16 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
56,000 متر زمین در مشهد / خراسان رضوی
متری 14,643 تومان
820 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
1,048 متر زمین در کرمان / کرمان
متری 219,466 تومان
230 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
521 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 1,094,050 تومان
570 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
45,000 متر زمین در اراک / مرکزی
متری 778 تومان
35 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
250 متر زمین در اصفهان / اصفهان
متری 1,000,000 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
600 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 25,000 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
837 متر زمین در دماوند / تهران
متری 1,000,000 تومان
837 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
6,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 10,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
430 متر زمین در بابل / مازندران
متری 139,535 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
1,410 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 347,518 تومان
490 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
400 متر زمین در دماوند / تهران
متری 362,500 تومان
145 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 200,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
500 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 4,800 تومان
2 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,350 متر زمین در رشت / گیلان
متری 20,000 تومان
67 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: فاقد سند  
15,600 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 160,256 تومان
2.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
170 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,352,941 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
286 متر زمین در آمل / مازندران
متری 199,301 تومان
57 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
318 متر زمین در بابل / مازندران
متری 628,931 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
210 متر زمین در شوشتر / خوزستان
متری 11,905 تومان
3 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، پاساژ  
200 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 17,500 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، پاساژ  
4,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 325,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
125 متر زمین در تهران / تهران
متری 480,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
86 متر زمین در تهران / تهران
متری 581,395 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
7,000 متر زمین در بابل / مازندران
متری 200,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
500 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 600,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
200 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 30,000 تومان
6 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  مناسب برای: ویلاسازی  
250,000 متر زمین در بهشهر / مازندران
متری 100,000 تومان
25 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
8 متر زمین در تهران / تهران
متری 62,500,000 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: برق  مناسب برای: تجاری  
264 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 22,348,485 تومان
5.9 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
246 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 239,837 تومان
59 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
3,730 متر زمین در دماوند / تهران
متری 589,812 تومان
2.2 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
630 متر زمین در آمل / مازندران
متری 603,175 تومان
380 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
6,150 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 44,878 تومان
276 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق  
6,150 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 44,878 تومان
276 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق  
2,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,000 تومان
2 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
220 متر زمین در بابل / مازندران
متری 13,636,364 تومان
3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
240 متر زمین در اصفهان / اصفهان
متری 5,833,333 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
210 متر زمین در کرج / البرز
متری 1,761,905 تومان
370 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  
260 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 500,000 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,060 متر زمین در دماوند / تهران
متری 198,113 تومان
210 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری  
500 متر زمین در نطنز / اصفهان
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
1,000 متر زمین در ری / تهران
متری 200,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
250 متر زمین در بندر انزلی / گیلان
متری 280,000 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
400 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 500,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
271 متر زمین در نور / مازندران
متری 350,000 تومان
95 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در تهران / تهران
متری 1,000,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
187 متر زمین در خرم‌آباد / لرستان
متری 802,139 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
1,500 متر زمین در شمیرانات / تهران
متری 2,000,000 تومان
3 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
30 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 500,000 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
184 متر زمین در شهریار / تهران
متری 35,870 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
10,000 متر زمین در بوئین‌زهرا / قزوین
متری 2,400 تومان
24 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
200 متر زمین در کرج / البرز
متری 4,250,000 تومان
850 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: تجاری  
3,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 33,000 تومان
99 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  
1,500 متر زمین در کرج / البرز
متری 233,333 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
935 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 962,567 تومان
900 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
1,117 متر زمین در آبیک / قزوین
متری 2,094,897 تومان
2.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
1,536 متر زمین در آبیک / قزوین
متری 9,765,625 تومان
15 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
768 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 1,692,708 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  
388 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 347,938 تومان
135 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
100 متر زمین در کرمانشاه / کرمانشاه
متری 400,000 تومان
40 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی  
260 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 269,231 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 700,000 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
160 متر زمین در تهران / تهران
متری 750,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
185 متر زمین در اصفهان / اصفهان
متری 8,000,000 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع پرداخت: شرایطی  
6,000 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 30,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  
4,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,700,000 تومان
6.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 300 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
54 متر زمین در تهران / تهران
متری 230,000 تومان
12 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  
1,000,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 200,000 تومان
200 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی  
5,800 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 20,690 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری  
360,000 متر زمین در فریدن / اصفهان
متری 40,000 تومان
14.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,200 متر زمین در بابل / مازندران
متری 78,125 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
4,800 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 65,000 تومان
312 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  
400 متر زمین در نور / مازندران
متری 275,000 تومان
110 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
360,000 متر زمین در فریدن / اصفهان
متری 40,000 تومان
14.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
520 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 673,077 تومان
350 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
360,000 متر زمین در فریدن / اصفهان
متری 40,000 تومان
14.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
360,000 متر زمین در فریدن / اصفهان
متری 40,000 تومان
14.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
360,000 متر زمین در فریدن / اصفهان
متری 40,000 تومان
14.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 50,000 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
1,280 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 31,250 تومان
40 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,034 متر زمین در رشت / گیلان
متری 96,712 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی  
500 متر زمین در کرج / البرز
متری 160,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
1,800 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 70,000 تومان
126 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
400 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 17,500 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
400 متر زمین در کرج / البرز
متری 0 تومان
0 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
180,000 متر زمین در کنگاور / کرمانشاه
متری 389 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
180,000 متر زمین در اسدآباد / همدان
متری 389 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در بابلسر / مازندران
متری 4,200 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  
5,584 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
726 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
390 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,900 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
377 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,407 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
313 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
312 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,334 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
433 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
5,884 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
765 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,608 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
339 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,383 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
440 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
3,883 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
505 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,774 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
361 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,774 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
361 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
325 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,252 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
293 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,814 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
366 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
325 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,500 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
325 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,400 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
312 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,100 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
273 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
2,511 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 130,000 تومان
326 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
301 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
256 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
578 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
491 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
306 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
260 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
426 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
362 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
385 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
327 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
494 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 85,000 تومان
42 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
529 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
450 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
249 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
212 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
249 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 849,829 تومان
212 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
250 متر زمین در نمک آبرود / مازندران
متری 850,000 تومان
213 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
252 متر زمین در نور / مازندران
متری 396,825 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 100,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
4,000 متر زمین در اراک / مرکزی
متری 30,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
1,000 متر زمین در فیروزکوه / تهران
متری 7,000 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
5,000 متر زمین در تبریز / آذربایجان شرقی
متری 1,100,000 تومان
5.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
325 متر زمین در بردسیر / کرمان
متری 184,615 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  
140 متر زمین در مشهد / خراسان رضوی
متری 1,214,286 تومان
170 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  
176 متر زمین در دماوند / تهران
متری 397,727 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
195 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 717,949 تومان
140 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,000 متر زمین در ورامین / تهران
متری 20,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
500 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 600,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
415 متر زمین در کرج / البرز
متری 144,578 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
2,500 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 190,000 تومان
475 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در بهار / همدان
متری 3,500 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
4,000 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 5,000 تومان
20 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
1,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 85,000 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
30,000 متر زمین در بوشهر / بوشهر
متری 633,333 تومان
19 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
300 متر زمین در ورامین / تهران
متری 266,667 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
3,200 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 100,000 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  
250 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 20,000 تومان
5 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
320 متر زمین در سوادکوه / مازندران
متری 328,125 تومان
105 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: ویلاسازی  
530 متر زمین در قائم‌شهر / مازندران
متری 2,400,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 37,000 تومان
37 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
401 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 17,456 تومان
7 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
450 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 200,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
330 متر زمین در تهران / تهران
متری 151,515 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
130 متر زمین در رشت / گیلان
متری 2,461,538 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
300 متر زمین در نطنز / اصفهان
متری 350,000 تومان
105 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,680 متر زمین در کرج / البرز
متری 30,000 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
7,300 متر زمین در تهران / تهران
متری 15,068,493 تومان
110 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
11,000 متر زمین در تبریز / آذربایجان شرقی
متری 636,364 تومان
7 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
2,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 11,000 تومان
22 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
13,994 متر زمین در شهریار / تهران
متری 571,674 تومان
8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 100,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
4,800 متر زمین در ماسال / گیلان
متری 104,167 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
3,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 333,333 تومان
1 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ، اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
42,000 متر زمین در بهشهر / مازندران
متری 47,619 تومان
2 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: تجاری  
2,070 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 33,816 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
2,500 متر زمین در مهدی‌شهر / سمنان
متری 36,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
143 متر زمین در بندر عباس / هرمزگان
متری 2,291,958 تومان
328 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
460 متر زمین در ساري / مازندران
متری 6,957 تومان
3 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
5,000 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 800,000 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
380 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 21,053 تومان
8 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
250 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 320,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در تنکابن / مازندران
متری 300,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,087 متر زمین در شهریار / تهران
متری 3,219,871 تومان
3.5 میلیارد تومان
نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
500 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,500,000 تومان
1.3 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,000,000 تومان
2 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 80,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در شهریار / تهران
متری 1,400,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
603 متر زمین در شیراز / فارس
متری 1,700,000 تومان
1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
600 متر زمین در کرج / البرز
متری 83,333 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
750 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 18,667 تومان
14 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,500 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 24,000 تومان
36 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
10,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 75,000 تومان
750 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
11,192 متر زمین در رشت / گیلان
متری 402,073 تومان
4.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
1,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 1,700 تومان
2 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
200 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 27,500 تومان
6 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
6,325 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 2,688 تومان
17 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  
1,343 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 14,892 تومان
20 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: سرمایه گذاری  
250 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 400,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
274 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 182,482 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  مناسب برای: ویلاسازی  
550 متر زمین در کرج / البرز
متری 127,273 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
1,600 متر زمین در سراب / آذربایجان شرقی
متری 10,000,000 تومان
16 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
5,450 متر زمین در آستانه اشرفیه / گیلان
متری 250,000 تومان
1.4 میلیارد تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
350 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,428,571 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
550 متر زمین در اراک / مرکزی
متری 60,000 تومان
33 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
366 متر زمین در مشهد / خراسان رضوی
متری 2,595,628 تومان
950 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
380 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 46,053 تومان
18 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
800 متر زمین در رشت / گیلان
متری 450,000 تومان
360 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
2,583 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 1,548,587 تومان
4 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
8,828 متر زمین در اسلام‌شهر / تهران
متری 11,000 تومان
97 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  مناسب برای: پلاک بندی  
612 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 653,595 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
375 متر زمین در سیرجان / کرمان
متری 240,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
540 متر زمین در مشهد / خراسان رضوی
متری 8,333,333 تومان
4.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
240 متر زمین در اصفهان / اصفهان
متری 58,333,333 تومان
14 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
240 متر زمین در اصفهان / اصفهان
متری 62,500,000 تومان
15 میلیارد تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
412 متر زمین در رشت / گیلان
متری 5,100,000 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
400 متر زمین در رشت / گیلان
متری 8,750,000 تومان
3.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پاساژ، تجاری  
710 متر زمین در کرج / البرز
متری 11,972 تومان
9 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
204 متر زمین در اصفهان / اصفهان
متری 51,471 تومان
11 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنیادی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
230 متر زمین در تهران / تهران
متری 65,217 تومان
15 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
205 متر زمین در ساري / مازندران
متری 300,000 تومان
62 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
205 متر زمین در ساري / مازندران
متری 300,000 تومان
62 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
526 متر زمین در دماوند / تهران
متری 3,992,395 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
526 متر زمین در دماوند / تهران
متری 3,992,395 تومان
2.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
600 متر زمین در دماوند / تهران
متری 666,667 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
30,000 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 10,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
50,000 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 8,000 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
279 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 645,161 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
200 متر زمین در پارس‌آباد / اردبیل
متری 900,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,000 متر زمین در اسلام‌شهر / تهران
متری 250,000 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
390 متر زمین در نور / مازندران
متری 33,333 تومان
13 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
6,500 متر زمین در رودسر / گیلان
متری 20,000 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
700 متر زمین در آمل / مازندران
متری 214,286 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
300 متر زمین در لردگان / چهارمحال و بختیاری
متری 700,000 تومان
210 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، پاساژ، تجاری  
2,100 متر زمین در شهریار / تهران
متری 380,952 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
500 متر زمین در دماوند / تهران
متری 400,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
152 متر زمین در قزوین / قزوین
متری 328,947 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
1,650 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 90,909 تومان
150 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: ویلاسازی  
120 متر زمین در ساوجبلاغ / تهران
متری 2,083,333 تومان
250 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
3,500 متر زمین در بابل / مازندران
متری 428,571 تومان
1.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
1,323 متر زمین در نور / مازندران
متری 1,360,544 تومان
1.8 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
5,000 متر زمین در کبودرآهنگ / همدان
متری 2,000 تومان
10 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
205 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 1,268,293 تومان
260 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,310 متر زمین در شهریار / تهران
متری 26,718 تومان
35 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,600 متر زمین در لاهیجان / گیلان
متری 13,125 تومان
21 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
205 متر زمین در رباط‌کریم / تهران
متری 1,000,000 تومان
205 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
300 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 283,333 تومان
85 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
4,000 متر زمین در بهار / همدان
متری 200,000 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پاساژ، تجاری  
100,000 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
19,000 متر زمین در فومَن / گیلان
متری 35,000 تومان
665 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
322 متر زمین در تهران / تهران
متری 652,174 تومان
210 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
441 متر زمین در مشهد / خراسان رضوی
متری 3,854,875 تومان
1.7 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، تجاری  
280 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 350,000 تومان
98 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
490 متر زمین در آذرشهر / آذربایجان شرقی
متری 255,102 تومان
125 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,670 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 300,000 تومان
501 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
324 متر زمین در کرج / البرز
متری 3,395,062 تومان
1.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
459 متر زمین در طوالش / گیلان
متری 300,654 تومان
138 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
190 متر زمین در شهریار / تهران
متری 2,894,737 تومان
550 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
470 متر زمین در نور / مازندران
متری 31,915 تومان
15 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
1,000 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 490,000 تومان
490 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
2,000 متر زمین در چناران / خراسان رضوی
متری 17,500 تومان
35 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
230 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 586,957 تومان
135 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  امکانات: آب، برق، گاز  
200 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 500,000 تومان
100 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  
250 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 760,000 تومان
190 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  
400 متر زمین در صومعه‌سرا / گیلان
متری 15,000,000 تومان
6 میلیارد تومان
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
200 متر زمین در آمل / مازندران
متری 150,000 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
840 متر زمین در دماوند / تهران
متری 500,000 تومان
420 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  مناسب برای: ویلاسازی  
250 متر زمین در مشهد / خراسان رضوی
متری 128,000 تومان
32 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
87 متر زمین در تهران / تهران
متری 45,977 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
960 متر زمین در دماوند / تهران
متری 802,083 تومان
770 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
200 متر زمین در دماوند / تهران
متری 400,000 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
450 متر زمین در دماوند / تهران
متری 1,200,000 تومان
540 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
87 متر زمین در تفرش / مرکزی
متری 839,080 تومان
73 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
3,000 متر زمین در بابل / مازندران
متری 106,667 تومان
320 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
4,950 متر زمین در تهران / تهران
متری 909,091 تومان
4.5 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
1,087 متر زمین در بابل / مازندران
متری 13,000,000 تومان
14.1 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
360 متر زمین در تهران / تهران
متری 111,111 تومان
40 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، برج سازی، تجاری  
1,050 متر زمین در کرج / البرز
متری 76,190 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
2,224 متر زمین در کرج / البرز
متری 400,000 تومان
890 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
250 متر زمین در پاکدشت / تهران
متری 360,000 تومان
90 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
200 متر زمین در رامسر / مازندران
متری 600,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
250 متر زمین در لنگرود / گیلان
متری 240,000 تومان
60 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
20 متر زمین در اسلام‌شهر / تهران
متری 125,000 تومان
3 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  
2,000 متر زمین در آمل / مازندران
متری 35,000 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: اصلاحات ارضی  مناسب برای: سرمایه گذاری  
36,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 4,138,889 تومان
149 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
97,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 3,195,876 تومان
310 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
350 متر زمین در سراب / آذربایجان شرقی
متری 64,857 تومان
23 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
1,500 متر زمین در چالوس / مازندران
متری 200,000 تومان
300 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
330 متر زمین در رشت / گیلان
متری 196,970 تومان
65 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
250 متر زمین در ميناب / هرمزگان
متری 200,000 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی  
248 متر زمین در شیراز / فارس
متری 282,258 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
200 متر زمین در شیراز / فارس
متری 1,100,000 تومان
220 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری  
106 متر زمین در رشت / گیلان
متری 1,226,415 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
270 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 118,519 تومان
32 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
4,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 250,000 تومان
1 میلیارد تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
1,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 370,000 تومان
370 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
530 متر زمین در شهرکرد / چهارمحال و بختیاری
متری 150,943 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
3,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 11,667 تومان
35 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
140 متر زمین در ارومیه / آذربایجان غربی
متری 500,000 تومان
70 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  
1,500 متر زمین در رشت / گیلان
متری 43,333 تومان
65 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، تجاری  
1,265 متر زمین در رشت / گیلان
متری 150,198 تومان
190 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
30,000 متر زمین در تهران / تهران
متری 300,000 تومان
9 میلیارد تومان
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
5,400 متر زمین در سپیدان / فارس
متری 92,593 تومان
500 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
260 متر زمین در محمودآباد / مازندران
متری 500,000 تومان
130 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
500 متر زمین در کرج / البرز
متری 100,000 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
284 متر زمین در خوی / آذربایجان غربی
متری 176,056 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
151 متر زمین در شهرکرد / چهارمحال و بختیاری
متری 529,801 تومان
80 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
218 متر زمین در بابل / مازندران
متری 1,000,000 تومان
218 میلیون تومان
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
140,000 متر زمین در ملاير / همدان
متری 2,857 تومان
400 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، باغات  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
250 متر زمین در شهریار / تهران
متری 3,200,000 تومان
800 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
2,000 متر زمین در ساري / مازندران
متری 15,000 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
220 متر زمین در کهنوج / کرمان
متری 10,000 تومان
2 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
30,000 متر زمین در بندر گز / گلستان
متری 4,000 تومان
120 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق  
372 متر زمین در ساري / مازندران
متری 1,317,204 تومان
490 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
4,000 متر زمین در سیاهکل / گیلان
متری 7,500 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
800 متر زمین در رشت / گیلان
متری 250,000 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
500 متر زمین در ساري / مازندران
متری 100,000 تومان
50 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
1,017 متر زمین در ساري / مازندران
متری 196,657 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
800 متر زمین در رشت / گیلان
متری 25,000 تومان
20 میلیون تومان
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  
444 متر زمین در نوشهر / مازندران
متری 150,000 تومان
67 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
145 متر زمین در کرج / البرز
متری 310,345 تومان
45 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
135 متر زمین در کرج / البرز
متری 222,222 تومان
30 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
254 متر زمین در تهران / تهران
متری 267,717 تومان
68 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
1,000 متر زمین در دماوند / تهران
متری 98,000 تومان
98 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
480 متر زمین در کرج / البرز
متری 52,083 تومان
25 میلیون تومان
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
70,000 متر زمین در کرج / البرز
متری 2,857 تومان
200 میلیون تومان
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: پلاک بندی  
200 متر زمین در کرمان / کرمان
متری 20,000 تومان
4 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
700 متر زمین در اردبیل / اردبیل
متری 200,000 تومان
140 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
250 متر زمین در نجف‌آباد / اصفهان
متری 720,000 تومان
180 میلیون تومان
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق